2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, TÈRMICA I FRED
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte, a recollir informació dels alumnes, presentació dels objectius, metodologia i procediment d'avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Presentació dels continguts de l'assignatura utilitzant el material docent més adient en cada cas.
Resolució de problemes, exercicis Resolució per part dels alumnes de problemes i exercicis seleccionats amb l'ajut del professor.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes de teoria i sorgits durant la resolució de problemes i exercicis.