2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, TÈRMICA I FRED
   Fonts d'informació
Bàsica Lluis Jutglar, Cogeneración de calor y electricidad, 1996, Ed. CEAC
Santiago Sabugal, Florentino Gómez, Centrales Térmicas de Ciclo Combinado, 2006, Ed. Díaz de Santos

Complementària José Agüera, Termodinámica Lógica y Motores Térmicos, 6ª, Ed. Ciencia 3, SL