2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.
 EL10 Coneixement aplicat sobre energies renovables.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Tipus C Codi Competències Nuclears