2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A3
40 38 78
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL10
B4
10 10 20
Supòsits pràctics/ estudi de casos
EL10
B5
4 28.5 32.5
Simulació
A3
EL10
B4
B5
3.7 3 6.7
Pràctiques a laboratoris
A3
EL10
B4
B5
3.8 3 6.8
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A3
EL10
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat