2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  ENERGÍAS RENOVABLES
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Introducció a l’assignatura, explicant els objectius , el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, així com l’avaluació i la bibliografia.
Sesión magistral El professor exposa el temari de l’assignatura. L’alumne intervé plantejant qüestions al professor.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria El professor realitza exercicis sobre els conceptes teòrics de les sessions magistrals i comenta diversos aspectes de documentació tècnica específica.
Estudio de caso Plantejament de punts d’ampliació vinculats amb el temari, en la que l’estudiant ha de treballar per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atención personalizada Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.