2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  RENEWABLE ENERGIES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Introducció a l’assignatura, explicant els objectius , el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, així com l’avaluació i la bibliografia.
Lecture El professor exposa el temari de l’assignatura. L’alumne intervé plantejant qüestions al professor.
Problem solving, classroom exercises El professor realitza exercicis sobre els conceptes teòrics de les sessions magistrals i comenta diversos aspectes de documentació tècnica específica.
Case study Plantejament de punts d’ampliació vinculats amb el temari, en la que l’estudiant ha de treballar per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Personal tuition Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.