2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 RI4 Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears