2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
RI4
25 20 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
RI4
14 35 49
Pràctiques a laboratoris
RI4
15 1 16
Treballs
RI4
1 4 5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
RI4
0.5 10 10.5
Proves pràctiques
RI4
1.5 10 11.5
Proves de desenvolupament
RI4
1 10 11
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat