2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
EL1
25 37.5 62.5
Pràctiques a laboratoris
EL1
15 22.5 37.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL1
15 22.5 37.5
Atenció personalitzada
EL1
0.4 0 0.4
 
Proves mixtes
EL1
3.6 7.5 11.1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat