2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i del sistema d'avaulació
Sessió Magistral Exposició a l'aula del contingut teòric de la assignatura.
Pràctiques a laboratoris Les sessions són guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament i resolució problemes i casos pràctics relacionats amb el contingut de la matèria.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes en relacionats amb el contingut de la matèria en hores de consulta convingudes