2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura i del sistema d'avaulació
Lecture Exposició a l'aula del contingut teòric de la assignatura.
Laboratory practicals Les sessions són guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup
Problem solving, classroom exercises Plantejament i resolució problemes i casos pràctics relacionats amb el contingut de la matèria.
Personal tuition Resolució de dubtes en relacionats amb el contingut de la matèria en hores de consulta convingudes