2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17214001
MÀQUINES ELÈCTRIQUES/17214120