2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
RI10
B5
Discussió i resolució d'activitats, i/o d’un problema obert o cas, que pot ser individual o en grup 30
Pruebas objetivas de preguntas cortas
RI10
B5
Prova curta individual durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne 35
Pruebas objetivas de preguntas cortas
RI10
B5
Prova final 35
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per fer mitja cal obtenir almenys un 4 sobre 10 en cada un dels termes d'avaluació.
Per la segona convocatòria,l'examen final suposarà el 70% de la nota. El 30% restant vindrà de l'avaluació continuada: 30% de la resolució d'un problema obert (treball) i activitats.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.