2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 EL2 Coneixements sobre control de màquines, accionaments elèctrics i les seves aplicacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears