2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
   Continguts
Tema Subtema
La natura de la llum i els conceptes energètics associats.
Emissors de llum Diodes Emissors de Llum (LED)
Lasers
Altres fonts de llum convencionals
Detectors de lum Detectors fotònics
Detectors tèrmics
Altres aplicacions optoelectròniques: cel·lules solars, CCD
Fibres òptiques i comunicació òptica no guiada Principis de funcionament
Tipus de fibres òptiques
Característiques de les fibres òptiques
Aspectes pràctics de la comunicació òptica no guiada
Sistemes de comunicació optoelectrònics Soroll en sistemes de comunicació.
Determinació de rangs de funcionament.