2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2.3 3.3
Sessió Magistral
RI5
EI10
6 14 20
Pràctiques a laboratoris
EI2
EI3
B3
12 28 40
Presentacions / exposicions
C3
C4
2 4.7 6.7
Atenció personalitzada
0.5 1.2 1.7
 
Proves objectives de tipus test
RI5
EI10
1 2.3 3.3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat