2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Introducció als conceptes bàsics sobre els dispositius i els sistemes optoelectrònics que habilitin els estudiants per a la seva aplicació en projectes reals.
Pràctiques a laboratoris Disseny i realització de dos projectes de sistemes de comunicació optoelectrònics. En el disseny els estudiants hauran de treballar en equips per resoldre cada part del sistema i ser capaços d'intercanviar la informació que trobin, valorar-la i integrar-la en el projecte comú.
Presentacions / exposicions Treball personal de cada alumne en el que haurà de buscar informació sobre un tipus concret de dispositiu o sistema optoelectrònic i l'haurà d'explicar a la resta de la classe.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.