2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES II
   Procediments de selecció i assignació
Procediments

Cada titulació té assignats un o diversos tutors interns que són els que tutoritzen als estudiants durant la seva estada de pràctiques. Per la seva banda, l'empresa o institució pública es l'encarregada d'assignar la persona o persones que realitzaran les funcions de tutor extern de l'alumne.

Pel que fa al procediment de selecció i assignació dels alumnes per realitzar les pràctiques aquest es fa mitjançant l'acord entre l'empresa i l'alumne. Generalment, tot i que de vegades l'alumne contacta directament amb una empresa, les empreses presenten les seves ofertes d'estades en pràctiques i els alumnes interessats s'inscriuen a les ofertes adjuntant el seu currículum. Un cop finalitzat el període d'inscripció l'Oficina de Suport a la Direcció de l'Escola fa arribar els currículums a l'empresa, que contacta amb els estudiants per realitzar una entrevista de selecció. Un cop l'empresa té seleccionat l'alumne acorden els termes de l'estada en pràctiques i es formalitza el conveni en pràctiques.