2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
0.5 2 2.5
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
B3
C6
0.5 0.5 1
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B3
B8
C5
2.5 3 5.5
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes
B3
B8
C4
C5
C6
1 5 6
Estada de pràctiques
B3
B8
C4
C5
C6
0 129 129
Memòria
B3
B8
C4
C6
0 6 6
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat