2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES II
   Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

La coordinació i seguiment de l'alumnat es realitzarà a través del tutor de la universitat i del tutor de l'empresa o institució pública. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar en la valoració de les pràctiques de l'estudiant per determinar finalment la seva avaluació.

Abans d'iniciar les pràctiques, es convenient que l'alumne s'adreci al seu tutor de la universitat que atendrà consultes individualitzades d'aquells alumnes que requereixin orientació, i també per a que validi l'annex 2 que conté els objectius del programa de pràctiques i tasques a desenvolupar emplenat prèviament pel tutor de l'empresa.

També és convenient que l'estudiant contacti amb el seu tutor abans de finalitzar les pràctiques per tal d'orientar el treball i defensa del mateix.