2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES II
   Fonts d'informació
Bàsica , Web de l'assignatura al Campus Virtual (moodle), Cada curs,
, Web de l'ETSE, Permanent amb actualitzacions,

Web de l'assigantura al Campus Virtual (moodle).

Complementària