2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Primer CursoSegundo CursoTercer CursoCuarto CursoOptativa
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
7
2
0
4
0
0
1
1
7
2
0
4
0
0
2
1
7
2
0
4
0
0
3
1
7
2
0
4
0
0
4
1
7
2
0
4
0
0
5
1
7
2
0
4
0
0
6
1
7
2
0
4
0
0
7
1
7
2
0
4
0
0
8
1
7
2
0
4
1
0
1
1
7
2
0
4
1
0
2
1
7
2
0
4
0
0
9
1
7
2
0
4
0
1
0
1
7
2
0
4
0
1
1
1
7
2
0
4
1
0
5
1
7
2
0
4
1
0
6
1
7
2
0
4
1
0
7
1
7
2
0
4
1
1
5
1
7
2
0
4
1
1
6
1
7
2
0
4
1
1
7
1
7
2
0
4
1
2
1
1
7
2
0
4
1
2
2
1
7
2
0
4
1
0
8
1
7
2
0
4
1
0
9
1
7
2
0
4
1
1
0
1
7
2
0
4
1
1
1
1
7
2
0
4
1
1
2
1
7
2
0
4
1
1
3
1
7
2
0
4
1
1
9
1
7
2
0
4
1
2
3
1
7
2
0
4
1
0
3
1
7
2
0
4
1
0
4
1
7
2
0
4
1
1
4
1
7
2
0
4
1
1
8
1
7
2
0
4
1
2
0
1
7
2
0
4
1
2
4
1
7
2
0
4
1
2
5
1
7
2
0
4
1
2
6
1
7
2
0
4
3
0
1
1
7
2
0
4
2
0
1
1
7
2
0
4
2
0
2
1
7
2
0
4
2
0
5
1
7
2
0
4
2
0
6
1
7
2
0
4
2
0
7
1
7
2
0
4
2
0
8
1
7
2
0
4
2
0
9
1
7
2
0
4
2
1
0
1
7
2
0
4
2
1
1
1
7
2
0
4
2
1
2
1
7
2
0
4
2
1
3
1
7
2
0
4
2
1
4
1
7
2
0
4
2
1
6
1
7
2
0
4
2
1
8
1
7
2
0
4
2
2
0
1
7
2
0
4
2
2
2
1
7
2
0
4
2
2
3
1
7
2
0
4
2
2
4
1
7
2
0
4
2
2
5
1
7
2
0
4
2
2
6
1
7
2
0
4
2
2
7
1
7
2
0
4
2
2
8
1
7
2
0
4
2
2
9
1
7
2
0
4
2
3
0
1
7
2
0
4
2
3
1
1
7
2
0
4
2
3
2
1
7
2
0
4
2
5
7
1
7
2
0
4
2
5
8
1
7
2
0
4
5
0
1
1
7
2
0
4
5
0
2
A1Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma,
reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de:
estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i
electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
RA1Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204230/LUMINOTECNIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA2Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204230/LUMINOTECNIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA3Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204003/FÍSICA I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204004/FÍSICA II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204230/LUMINOTECNIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA4Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204230/LUMINOTECNIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA5Calcula canonades, canals i sistemes de fluids
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204230/LUMINOTECNIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA6Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204230/LUMINOTECNIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA7Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204230/LUMINOTECNIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA8Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204003/FÍSICA I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204004/FÍSICA II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204230/LUMINOTECNIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA9Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204003/FÍSICA I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204004/FÍSICA II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204230/LUMINOTECNIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA10Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204003/FÍSICA I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204004/FÍSICA II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204230/LUMINOTECNIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA11Aplica eines de disseny assistit per computador
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204003/FÍSICA I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204004/FÍSICA II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204230/LUMINOTECNIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA12Dissenya un equip electrònic.
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204003/FÍSICA I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204004/FÍSICA II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA13Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204230/LUMINOTECNIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA14Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204003/FÍSICA I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204004/FÍSICA II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA15Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204003/FÍSICA I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204004/FÍSICA II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA16Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA17Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204003/FÍSICA I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204004/FÍSICA II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA18Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204003/FÍSICA I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204004/FÍSICA II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA19Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA20Dissenya l’automatització d’una planta.
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204003/FÍSICA I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204004/FÍSICA II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA21Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204003/FÍSICA I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204004/FÍSICA II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA22Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA23Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA24Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204003/FÍSICA I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204004/FÍSICA II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA25Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204003/FÍSICA I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204004/FÍSICA II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA26Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA27Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204003/FÍSICA I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204004/FÍSICA II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA14Coneix i aplicar la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204003/FÍSICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204004/FÍSICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204003/FÍSICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204004/FÍSICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA20Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204003/FÍSICA I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204004/FÍSICA II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA21Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204003/FÍSICA I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204004/FÍSICA II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204230/LUMINOTECNIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA22Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204003/FÍSICA I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204004/FÍSICA II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA23Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204003/FÍSICA I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204004/FÍSICA II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204230/LUMINOTECNIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA24Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204003/FÍSICA I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204004/FÍSICA II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA25Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204003/FÍSICA I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204004/FÍSICA II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204230/LUMINOTECNIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA26Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204003/FÍSICA I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204004/FÍSICA II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA27Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204003/FÍSICA I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204004/FÍSICA II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204230/LUMINOTECNIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA28Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204003/FÍSICA I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204004/FÍSICA II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA29Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204003/FÍSICA I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204004/FÍSICA II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA30Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204003/FÍSICA I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204004/FÍSICA II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA31Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204003/FÍSICA I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204004/FÍSICA II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA32Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA33Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204003/FÍSICA I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204004/FÍSICA II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204104/SISTEMAS ROBOTIZADOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204114/SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204118/ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204120/INFORMÁTICA INDUSTRIAL II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204124/MODELACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL DE PROCESOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204125/OFICINA TÉCNICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204126/PROYECTO INTEGRADOR
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204201/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204202/SEMINARIOS INTERDISCIPLINARES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204205/APLICACIONES CON MICROCONTROLADORES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204206/SISTEMAS EMBEDDED
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204207/HISTORIA DE LA INGENIERÍA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204208/GESTIÓN DE POTENCIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204209/INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURÍA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204210/INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204211/TRANSMISIÓN DE DATOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204212/GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204213/LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204214/TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204216/REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204218/TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TÉRMICA Y FRÍO
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204220/TRANSFERENCIA DE CALOR EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204222/CENTRALES ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204223/ENERGÍAS RENOVABLES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204224/INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204225/MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204226/SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204227/DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204228/TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204229/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204230/LUMINOTECNIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204231/CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204232/TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204257/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204258/DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204501/PRÁCTICAS EXTERNAS I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204502/PRÁCTICAS EXTERNAS II
 RA34Determina la seqüència d’un circuit trifàsic
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204001/FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204002/FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204003/FÍSICA I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204004/FÍSICA II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204005/ANÁLISIS MATEMÁTICO I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204006/ANÁLISIS MATEMÁTICO II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204007/ÁLGEBRA LINEAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204008/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204101/ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204102/INGLÉS TÉCNICO
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204009/ESTADÍSTICA Y MÉTODOS TRANSFORMADOS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204010/FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204011/DIBUJO TÉCNICO
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204105/TEORÍA DE CIRCUITOS I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204106/TEORÍA DE CIRCUITOS II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204107/FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204115/FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204116/FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204117/TERMODINÁMICA E HIDRÁULICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204121/MÁQUINAS Y MECANISMOS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204122/CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204108/ELECTRÓNICA DIGITAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204109/ELECTRÓNICA ANALÓGICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204110/ELECTRÓNICA DE POTENCIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204111/MICROCONTROLADORES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204112/EQUIPOS ELECTRÓNICOS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204113/INSTRUMENTACIÓN
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204119/INFORMÁTICA INDUSTRIAL I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204123/CONTROL AUTOMÁTICO
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204103/AUTOMATIZACIÓN
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit