2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
0
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
0
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
0
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
2
0
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
0
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
2
0
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
2
0
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
0
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
0
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
0
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
2
0
4
0
0
9
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
1
7
2
0
4
0
1
0
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
1
7
2
0
4
0
1
1
DIBUIX TÈCNIC
1
7
2
0
4
1
0
5
TEORIA DE CIRCUITS I
1
7
2
0
4
1
0
6
TEORIA DE CIRCUITS II
1
7
2
0
4
1
0
7
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
1
7
2
0
4
1
1
5
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
2
0
4
1
1
6
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
7
2
0
4
1
1
7
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
1
7
2
0
4
1
2
1
MÀQUINES I MECANISMES
1
7
2
0
4
1
2
2
CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
1
7
2
0
4
1
0
8
ELECTRÒNICA DIGITAL
1
7
2
0
4
1
0
9
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
1
7
2
0
4
1
1
0
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
1
7
2
0
4
1
1
1
MICROCONTROLADORS
1
7
2
0
4
1
1
2
EQUIPS ELECTRÒNICS
1
7
2
0
4
1
1
3
INSTRUMENTACIÓ
1
7
2
0
4
1
1
9
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
1
7
2
0
4
1
2
3
CONTROL AUTOMÀTIC
1
7
2
0
4
1
0
3
AUTOMATITZACIÓ
1
7
2
0
4
1
0
4
SISTEMES ROBOTITZATS
1
7
2
0
4
1
1
4
SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
1
7
2
0
4
1
1
8
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
1
7
2
0
4
1
2
0
INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
1
7
2
0
4
1
2
4
MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
1
7
2
0
4
1
2
5
OFICINA TÈCNICA
1
7
2
0
4
1
2
6
PROJECTE INTEGRADOR
1
7
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
7
2
0
4
2
0
1
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
7
2
0
4
2
0
6
SISTEMES EMBEDDED
1
7
2
0
4
2
0
7
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
1
7
2
0
4
2
0
9
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
1
7
2
0
4
2
1
0
INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
1
7
2
0
4
2
1
2
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
1
7
2
0
4
2
1
4
TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
1
7
2
0
4
2
2
3
ENERGIES RENOVABLES
1
7
2
0
4
2
3
1
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
2
0
4
2
5
7
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
7
2
0
4
2
5
8
DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
1
7
2
0
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
7
2
0
4
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
A1Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma,
reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de:
estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i
electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
RA1Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204003/FÍSICA I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204004/FÍSICA II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Calcula canonades, canals i sistemes de fluids
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204003/FÍSICA I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204004/FÍSICA II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204003/FÍSICA I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204004/FÍSICA II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204003/FÍSICA I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204004/FÍSICA II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Aplica eines de disseny assistit per computador
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204003/FÍSICA I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204004/FÍSICA II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Dissenya un equip electrònic.
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204003/FÍSICA I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204004/FÍSICA II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Dissenya un equip electrònic.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204003/FÍSICA I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204004/FÍSICA II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204003/FÍSICA I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204004/FÍSICA II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204003/FÍSICA I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204004/FÍSICA II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204003/FÍSICA I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204004/FÍSICA II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Dissenya l’automatització d’una planta.
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204003/FÍSICA I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204004/FÍSICA II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204003/FÍSICA I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204004/FÍSICA II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204003/FÍSICA I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204004/FÍSICA II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204003/FÍSICA I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204004/FÍSICA II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204003/FÍSICA I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204004/FÍSICA II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Coneix les Tècniques de ruptura.
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Coneix l’aparellatge de maniobra.
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204003/FÍSICA I
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204004/FÍSICA II
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Coneix les Proteccions elèctriques.
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204003/FÍSICA I
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204004/FÍSICA II
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Dissenya una Central Elèctrica.
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Dissenya una Central Elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA36Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204003/FÍSICA I
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204004/FÍSICA II
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA37Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204003/FÍSICA I
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204004/FÍSICA II
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA38Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204003/FÍSICA I
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204004/FÍSICA II
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA39Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204003/FÍSICA I
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204004/FÍSICA II
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA40Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204003/FÍSICA I
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204004/FÍSICA II
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA40 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA41Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204003/FÍSICA I
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204004/FÍSICA II
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA41 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA42Projecta CT i CTR.
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204003/FÍSICA I
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204004/FÍSICA II
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA42 - Projecta CT i CTR.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA43Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204003/FÍSICA I
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204004/FÍSICA II
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA43 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Coneix i aplicar la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204003/FÍSICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204004/FÍSICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204003/FÍSICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204004/FÍSICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204003/FÍSICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204004/FÍSICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204003/FÍSICA I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204004/FÍSICA II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204003/FÍSICA I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204004/FÍSICA II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204003/FÍSICA I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204004/FÍSICA II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204003/FÍSICA I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204004/FÍSICA II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204003/FÍSICA I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204004/FÍSICA II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204003/FÍSICA I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204004/FÍSICA II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204003/FÍSICA I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204004/FÍSICA II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204003/FÍSICA I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204004/FÍSICA II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204003/FÍSICA I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204004/FÍSICA II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204003/FÍSICA I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204004/FÍSICA II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204003/FÍSICA I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204004/FÍSICA II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204003/FÍSICA I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204004/FÍSICA II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204003/FÍSICA I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204004/FÍSICA II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Determina la seqüència d’un circuit trifàsic
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204003/FÍSICA I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204004/FÍSICA II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204003/FÍSICA I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204004/FÍSICA II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA36Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204003/FÍSICA I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204004/FÍSICA II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA37Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204003/FÍSICA I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204004/FÍSICA II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA38Dissenya filtres equalitzadors amb AO
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204003/FÍSICA I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204004/FÍSICA II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA39Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204003/FÍSICA I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204004/FÍSICA II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204108/ELECTRÒNICA DIGITAL
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204109/ELECTRÒNICA ANALÒGICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204111/MICROCONTROLADORS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204112/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204113/INSTRUMENTACIÓ
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204119/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204123/CONTROL AUTOMÀTIC
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204103/AUTOMATITZACIÓ
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204104/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204114/SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204120/INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204124/MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204125/OFICINA TÈCNICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204126/PROJECTE INTEGRADOR
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204206/SISTEMES EMBEDDED
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204207/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204209/INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204210/INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204212/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204214/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204223/ENERGIES RENOVABLES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204231/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204257/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204258/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17204502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA40Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204003/FÍSICA I
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204004/FÍSICA II
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204011/DIBUIX TÈCNIC
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17204107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA40 - Produeix imatges