2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214007 ÀLGEBRA LINEAL Primer
Formació bàsica 6
17214005 ANÀLISI MATEMÀTICA I Primer
Formació bàsica 6
17214003 FÍSICA I Primer
Formació bàsica 6
17214001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ Primer
Formació bàsica 6
17214101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA Primer
Obligatòria 6
17214006 ANÀLISI MATEMÀTICA II Segon
Formació bàsica 6
17214102 ANGLÈS TÈCNIC Segon
Obligatòria 6
17214008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
17214004 FÍSICA II Segon
Formació bàsica 6
17214002 FONAMENTS DE COMPUTADORS Segon
Formació bàsica 6