2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214007 ÀLGEBRA LINEAL Primer
Formació bàsica 6
17214005 ANÀLISI MATEMÀTICA I Primer
Formació bàsica 6
17214006 ANÀLISI MATEMÀTICA II Primer
Segon
Formació bàsica 6
17214003 FÍSICA I Primer
Formació bàsica 6
17214004 FÍSICA II Primer
Segon
Formació bàsica 6
17214002 FONAMENTS DE COMPUTADORS Primer
Segon
Formació bàsica 6
17214001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ Primer
Formació bàsica 6
17214101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA Primer
Obligatòria 6
17214102 ANGLÈS TÈCNIC Segon
Obligatòria 6
17214008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214011 DIBUIX TÈCNIC Primer
Formació bàsica 6
17214009 ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS Primer
Formació bàsica 6
17214010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
17214105 TEORIA DE CIRCUITS I Primer
Obligatòria 6
17214117 TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA Primer
Obligatòria 6
17214122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Obligatòria 5
17214107 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA Segon
Obligatòria 5
17214116 FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Obligatòria 5
17214115 FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Segon
Obligatòria 5
17214121 MÀQUINES I MECANISMES Segon
Obligatòria 5
17214106 TEORIA DE CIRCUITS II Segon
Obligatòria 5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214108 CENTRALS ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 6
17214110 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA Primer
Obligatòria 6
17214119 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 6
17214120 MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 6
17214123 DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Segon
Obligatòria 6
17214109 ENERGIES RENOVABLES Segon
Obligatòria 6
17214104 FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA Segon
Obligatòria 6
17214114 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA Segon
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214103 AUTOMATITZACIÓ Primer
Obligatòria 6
17214124 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 6
17214113 LUMINOTÈCNIA Primer
Obligatòria 3
17214111 MANTENIMENT INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 3
17214125 OFICINA TÈCNICA Primer
Obligatòria 6
17214127 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA Primer
Obligatòria 6
17214118 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Obligatòria 6
17214126 PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA Segon
Obligatòria 3
17214112 TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS Segon
Obligatòria 3
17214301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214222 ELECTRÒNICA ANALÒGICA Primer
Optativa 6
17214221 ELECTRÒNICA DIGITAL Primer
Optativa 6
17214201 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Primer
Optativa 3
17214226 INFORMÀTICA INDUSTRIAL I Primer
Optativa 6
17214230 INFORMÀTICA INDUSTRIAL II Primer
Optativa 6
17214218 INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA Primer
Optativa 3
17214231 MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS Primer
Optativa 6
17214208 SENSORS I ACTUADORS INDUSTRIALS Primer
Optativa 6
17214229 SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA Primer
Optativa 6
17214207 TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Primer
Optativa 3
17214212 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Primer
Optativa 3
17214213 TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN SISTEMES ELECTRÒNICS Primer
Optativa 3
17214220 TRANSMISSIÓ DE DADES Primer
Optativa 3
17214214 APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS Segon
Optativa 3
17214224 EQUIPS ELECTRÒNICS Segon
Optativa 6
17214240 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Segon
Optativa 3
17214217 GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC Segon
Optativa 3
17214205 GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES Segon
Optativa 3
17214216 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA Segon
Optativa 6
17214225 INSTRUMENTACIÓ Segon
Optativa 6
17214219 INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS Segon
Optativa 3
17214206 LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES Segon
Optativa 3
17214223 MICROCONTROLADORS Segon
Optativa 6
17214209 REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS Segon
Optativa 3
17214215 SISTEMES EMBEDDED Segon
Optativa 3
17214228 SISTEMES ROBOTITZATS Segon
Optativa 6
17214211 TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, TÈRMICA I FRED Segon
Optativa 3
17214501 PRÀCTIQUES EXTERNES I Anual
Pràctiques Externes optatives 6
17214502 PRÀCTIQUES EXTERNES II Anual
Pràctiques Externes optatives 6