2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17214007 ÀLGEBRA LINEAL 1Q
Formació bàsica 6
17214005 ANÀLISI MATEMÀTICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17214006 ANÀLISI MATEMÀTICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17214003 FÍSICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17214004 FÍSICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17214002 FONAMENTS DE COMPUTADORS 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17214001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17214101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 1Q
Obligatòria 6
17214102 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Obligatòria 6
17214008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17214011 DIBUIX TÈCNIC 1Q
Formació bàsica 6
17214009 ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS 1Q
Formació bàsica 6
17214010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
17214105 TEORIA DE CIRCUITS I 1Q
Obligatòria 6
17214117 TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 1Q
Obligatòria 6
17214122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 5
17214107 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA 2Q
Obligatòria 5
17214116 FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
17214115 FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
17214121 MÀQUINES I MECANISMES 2Q
Obligatòria 5
17214106 TEORIA DE CIRCUITS II 2Q
Obligatòria 5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17214108 CENTRALS ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17214110 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
17214119 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17214120 MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17214123 DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 6
17214109 ENERGIES RENOVABLES 2Q
Obligatòria 6
17214104 FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
17214114 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17214103 AUTOMATITZACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17214124 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17214113 LUMINOTÈCNIA 1Q
Obligatòria 3
17214111 MANTENIMENT INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
17214125 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
17214127 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 1Q
Obligatòria 6
17214118 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 6
17214126 PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA 2Q
Obligatòria 3
17214112 TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS 2Q
Obligatòria 3
17214301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17214241 DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS 1Q
Optativa 3
17214201 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 1Q
Optativa 3
17214216 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 1Q
Optativa 6
17214218 INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA 1Q
Optativa 3
17214207 TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 1Q
Optativa 3
17214243 TOPOGRAFIA 1Q
Optativa 3
17214224 EQUIPS ELECTRÒNICS 2Q
Optativa 6
17214240 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 3
17214205 GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES 2Q
Optativa 3
17214206 LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES 2Q
Optativa 3
17214228 SISTEMES ROBOTITZATS 2Q
Optativa 6
17214501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN
Pràctiques Externes optatives 6
17214502 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN
Pràctiques Externes optatives 6