2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electrical Engineering (2010)
 Core Curriculum

Currículum Nuclear

Actualització del model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals dins les Competències Transversals.