2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
7
2
1
4
0
0
1
THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
1
7
2
1
4
0
0
2
FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
1
7
2
1
4
0
0
3
PHYSICS I
1
7
2
1
4
0
0
4
PHYSICS II
1
7
2
1
4
0
0
5
MATHEMATICAL ANALYSIS I
1
7
2
1
4
0
0
6
MATHEMATICAL ANALYSIS II
1
7
2
1
4
0
0
7
LINEAR ALGEBRA
1
7
2
1
4
0
0
8
BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
1
7
2
1
4
1
0
1
ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
1
7
2
1
4
1
0
2
TECHNICAL ENGLISH
1
7
2
1
4
0
0
9
STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
1
7
2
1
4
0
1
0
CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
1
7
2
1
4
0
1
1
TECHNICAL DRAWING
1
7
2
1
4
1
0
5
CIRCUIT THEORY I
1
7
2
1
4
1
0
6
CIRCUIT THEORY II
1
7
2
1
4
1
0
7
FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
1
7
2
1
4
1
1
5
FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
1
7
2
1
4
1
1
6
FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
1
7
2
1
4
1
1
7
THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
1
7
2
1
4
1
2
1
MACHINES AND MECHANISMS
1
7
2
1
4
1
2
2
SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
A1Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma,
reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de:
estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i
electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
LO1Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO2Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO3Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214003/PHYSICS I
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214004/PHYSICS II
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO4Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO5Calcula canonades, canals i sistemes de fluids
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214003/PHYSICS I
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214004/PHYSICS II
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO6Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO7Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO8Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214003/PHYSICS I
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214004/PHYSICS II
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO9Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214003/PHYSICS I
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214004/PHYSICS II
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO10Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214003/PHYSICS I
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214004/PHYSICS II
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214003/PHYSICS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214004/PHYSICS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214003/PHYSICS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214004/PHYSICS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214003/PHYSICS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214004/PHYSICS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214003/PHYSICS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214004/PHYSICS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214003/PHYSICS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214004/PHYSICS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214003/PHYSICS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214004/PHYSICS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214003/PHYSICS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214004/PHYSICS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO20Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214003/PHYSICS I
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214004/PHYSICS II
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO21Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214003/PHYSICS I
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214004/PHYSICS II
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO22Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214003/PHYSICS I
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214004/PHYSICS II
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO23Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214003/PHYSICS I
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214004/PHYSICS II
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO24Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214003/PHYSICS I
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214004/PHYSICS II
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO25Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214003/PHYSICS I
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214004/PHYSICS II
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO26Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214003/PHYSICS I
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214004/PHYSICS II
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO27Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214003/PHYSICS I
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214004/PHYSICS II
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO28Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214003/PHYSICS I
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214004/PHYSICS II
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO29Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214003/PHYSICS I
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214004/PHYSICS II
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO30Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214003/PHYSICS I
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214004/PHYSICS II
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO31Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214003/PHYSICS I
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214004/PHYSICS II
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO32Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214003/PHYSICS I
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214004/PHYSICS II
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO33Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214003/PHYSICS I
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214004/PHYSICS II
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO34Determina la seqüència d’un circuit trifàsic
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214003/PHYSICS I
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214004/PHYSICS II
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO35Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214003/PHYSICS I
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214004/PHYSICS II
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO36Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214003/PHYSICS I
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214004/PHYSICS II
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO37Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214003/PHYSICS I
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214004/PHYSICS II
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO38Dissenya filtres equalitzadors amb AO
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214003/PHYSICS I
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214004/PHYSICS II
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO39Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214003/PHYSICS I
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214004/PHYSICS II
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO40Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214003/PHYSICS I
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214004/PHYSICS II
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO41Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214003/PHYSICS I
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214004/PHYSICS II
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO42Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214003/PHYSICS I
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214004/PHYSICS II
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO43Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214003/PHYSICS I
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214004/PHYSICS II
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
A3Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la
professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.
LO1Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214003/PHYSICS I
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214004/PHYSICS II
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO2Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO3Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214003/PHYSICS I
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214004/PHYSICS II
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO4Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214003/PHYSICS I
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214004/PHYSICS II
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO5Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214003/PHYSICS I
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214004/PHYSICS II
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO6Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
FB1Capacitat per resoldre problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per
aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmia numèrica, estadística i optimització.
LO1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214003/PHYSICS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214004/PHYSICS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214003/PHYSICS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214004/PHYSICS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214003/PHYSICS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214004/PHYSICS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214003/PHYSICS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214004/PHYSICS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214003/PHYSICS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214004/PHYSICS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214003/PHYSICS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214004/PHYSICS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214003/PHYSICS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214004/PHYSICS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214003/PHYSICS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214004/PHYSICS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214003/PHYSICS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214004/PHYSICS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214003/PHYSICS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214004/PHYSICS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214003/PHYSICS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214004/PHYSICS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214003/PHYSICS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214004/PHYSICS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214003/PHYSICS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214004/PHYSICS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO14Aproxima numèricament una integral definida.
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214003/PHYSICS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214004/PHYSICS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214003/PHYSICS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214004/PHYSICS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214003/PHYSICS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214004/PHYSICS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214003/PHYSICS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214004/PHYSICS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214003/PHYSICS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214004/PHYSICS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214003/PHYSICS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214004/PHYSICS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214003/PHYSICS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214004/PHYSICS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214003/PHYSICS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214004/PHYSICS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214003/PHYSICS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214004/PHYSICS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO26Comprèn el concepte de Jacobià.
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214003/PHYSICS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214004/PHYSICS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214003/PHYSICS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214004/PHYSICS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214003/PHYSICS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214004/PHYSICS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214003/PHYSICS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214004/PHYSICS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO31Analitza si una funció és diferenciable.
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214003/PHYSICS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214004/PHYSICS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214003/PHYSICS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214004/PHYSICS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO34Comprèn els fonaments de les EDP.
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214003/PHYSICS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214004/PHYSICS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214003/PHYSICS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214004/PHYSICS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214003/PHYSICS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214004/PHYSICS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214003/PHYSICS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214004/PHYSICS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214003/PHYSICS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214004/PHYSICS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214003/PHYSICS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214004/PHYSICS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214003/PHYSICS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214004/PHYSICS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214003/PHYSICS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214004/PHYSICS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214003/PHYSICS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214004/PHYSICS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214003/PHYSICS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214004/PHYSICS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214003/PHYSICS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214004/PHYSICS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214003/PHYSICS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214004/PHYSICS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214003/PHYSICS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214004/PHYSICS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO47Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214003/PHYSICS I
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214004/PHYSICS II
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO48Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214003/PHYSICS I
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214004/PHYSICS II
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO49Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214003/PHYSICS I
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214004/PHYSICS II
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO50Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214003/PHYSICS I
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214004/PHYSICS II
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO51Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214003/PHYSICS I
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214004/PHYSICS II
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO52Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214003/PHYSICS I
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214004/PHYSICS II
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO53Comprèn el teorema central del límit.
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214003/PHYSICS I
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214004/PHYSICS II
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO54Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214003/PHYSICS I
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214004/PHYSICS II
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO55Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214003/PHYSICS I
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214004/PHYSICS II
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO56Comprèn la noció de transformada de Laplace
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214003/PHYSICS I
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214004/PHYSICS II
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO57Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214003/PHYSICS I
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214004/PHYSICS II
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO58Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214003/PHYSICS I
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214004/PHYSICS II
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO59Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214003/PHYSICS I
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214004/PHYSICS II
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO60Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214003/PHYSICS I
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214004/PHYSICS II
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO61Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214003/PHYSICS I
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214004/PHYSICS II
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO62Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214003/PHYSICS I
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214004/PHYSICS II
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO63Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214003/PHYSICS I
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214004/PHYSICS II
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO64Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214003/PHYSICS I
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214004/PHYSICS II
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO65Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214003/PHYSICS I
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214004/PHYSICS II
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO66Comprèn la noció de sistema i senyal discrets
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214003/PHYSICS I
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214004/PHYSICS II
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO67Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214003/PHYSICS I
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214004/PHYSICS II
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO68Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214003/PHYSICS I
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214004/PHYSICS II
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO69Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214003/PHYSICS I
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214004/PHYSICS II
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO70Comprèn la noció de convolució discreta
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214003/PHYSICS I
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214004/PHYSICS II
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO71Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214003/PHYSICS I
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214004/PHYSICS II
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO72Comprèn les condicions d'existència de la transformada z
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214003/PHYSICS I
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214004/PHYSICS II
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO73Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214003/PHYSICS I
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214004/PHYSICS II
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO74Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214003/PHYSICS I
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214004/PHYSICS II
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO75Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214003/PHYSICS I
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214004/PHYSICS II
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO76Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214003/PHYSICS I
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214004/PHYSICS II
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO77Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214003/PHYSICS I
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214004/PHYSICS II
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO78Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214003/PHYSICS I
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214004/PHYSICS II
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO79Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214003/PHYSICS I
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214004/PHYSICS II
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO80Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214003/PHYSICS I
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214004/PHYSICS II
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO81Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214003/PHYSICS I
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214004/PHYSICS II
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
FB2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214003/PHYSICS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214004/PHYSICS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214003/PHYSICS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214004/PHYSICS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214003/PHYSICS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214004/PHYSICS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214003/PHYSICS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214004/PHYSICS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214003/PHYSICS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214004/PHYSICS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO16Coneix i aplicar la llei de Coulomb.
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214003/PHYSICS I
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214004/PHYSICS II
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214003/PHYSICS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214004/PHYSICS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO18Comprèn el teorema de Gauss.
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO20Coneix les característiques dels conductors.
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214003/PHYSICS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214004/PHYSICS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214003/PHYSICS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214004/PHYSICS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214003/PHYSICS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214004/PHYSICS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO25Coneix el concepte de camp magnètic.
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214003/PHYSICS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214004/PHYSICS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214003/PHYSICS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214004/PHYSICS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214003/PHYSICS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214004/PHYSICS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214003/PHYSICS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214004/PHYSICS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214003/PHYSICS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214004/PHYSICS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214003/PHYSICS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214004/PHYSICS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214003/PHYSICS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214004/PHYSICS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
FB3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
LO1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214003/PHYSICS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214004/PHYSICS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214003/PHYSICS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214004/PHYSICS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO4Comprèn el procés de compilació.
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214003/PHYSICS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214004/PHYSICS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214003/PHYSICS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214004/PHYSICS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214003/PHYSICS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214004/PHYSICS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214003/PHYSICS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214004/PHYSICS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214003/PHYSICS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214004/PHYSICS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO10Defineix subrutines.
    LO10 - Defineix subrutines.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Defineix subrutines.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Defineix subrutines.

17214003/PHYSICS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17214004/PHYSICS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Defineix subrutines.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Defineix subrutines.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Defineix subrutines.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Defineix subrutines.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO10 - Defineix subrutines.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO10 - Defineix subrutines.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO10 - Defineix subrutines.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO10 - Defineix subrutines.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO10 - Defineix subrutines.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO10 - Defineix subrutines.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Defineix subrutines.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO10 - Defineix subrutines.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO10 - Defineix subrutines.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO10 - Defineix subrutines.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214003/PHYSICS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214004/PHYSICS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO12Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214003/PHYSICS I
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214004/PHYSICS II
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO13Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214003/PHYSICS I
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214004/PHYSICS II
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO14Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214003/PHYSICS I
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214004/PHYSICS II
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
FB4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
LO1Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214003/PHYSICS I
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214004/PHYSICS II
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO2Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214003/PHYSICS I
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214004/PHYSICS II
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO3Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214003/PHYSICS I
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214004/PHYSICS II
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO4Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214003/PHYSICS I
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214004/PHYSICS II
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO5Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214003/PHYSICS I
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214004/PHYSICS II
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO6Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214003/PHYSICS I
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214004/PHYSICS II
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214009/STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214010/CHEMICAL FUNDAMENTALS OF ENGINEERING
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214011/TECHNICAL DRAWING
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214105/CIRCUIT THEORY I
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214106/CIRCUIT THEORY II
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214107/FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214115/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214116/FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214117/THERMODYNAMICS AND HYDRAULICS
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214121/MACHINES AND MECHANISMS
    LO6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214122/SCIENCE AND RESISTANCE OF MATERIALS
 LO7Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214003/PHYSICS I
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214004/PHYSICS II
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Aprèn maneres eficaces per assimi