2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17224007 ÀLGEBRA LINEAL 1Q
Formació bàsica 6
17224005 ANÀLISI MATEMÀTICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17224006 ANÀLISI MATEMÀTICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17224003 FÍSICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17224004 FÍSICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17224002 FONAMENTS DE COMPUTADORS 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17224001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17224101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 1Q
Obligatòria 6
17224102 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Obligatòria 6
17224008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17224108 COMUNICACIONS DIGITALS 1Q
Obligatòria 6
17224103 ELECTRÒNICA BÀSICA 1Q
Obligatòria 6
17224009 PROCESSAT DE SENYAL 1Q
Formació bàsica 6
17224114 PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17224011 SISTEMES LINEALS 1Q
Formació bàsica 6
17224118 XARXES DE DADES 1Q
Obligatòria 6
17224107 FONAMENTS DE COMUNICACIONS 2Q
Obligatòria 6
17224121 RADIACIÓ I ONES 2Q
Obligatòria 6
17224122 TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA 2Q
Obligatòria 6
17224010 TEORIA DE CIRCUITS 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17224117 ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17224104 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES 1Q
Obligatòria 6
17224105 MICROPROCESSADORS 1Q
Obligatòria 6
17224111 MODELITZACIÓ DE XARXES 1Q
Obligatòria 6
17224115 SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
17224124 DISSENY DE XARXES 2Q
Obligatòria 6
17224119 GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES 2Q
Obligatòria 6
17224109 SERVEIS MULTIMÈDIA 2Q
Obligatòria 6
17224116 SISTEMES DE COMUNICACIONS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17224110 ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES 1Q
Obligatòria 6
17224113 PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17224123 SISTEMES OBERTS 1Q
Obligatòria 6
17224112 TELETRÀNSIT I PROTOCOLS 1Q
Obligatòria 6
17224120 SEGURETAT EN XARXES 2Q
Obligatòria 6
17224106 SISTEMES DISTRIBUÏTS 2Q
Obligatòria 6
17224301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17224212 APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES 1Q
Optativa 6
17224201 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 1Q
Optativa 3
17224209 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 1Q
Optativa 6
17224218 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 3
17224223 INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS 2Q
Optativa 3
17224211 SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 2Q
Optativa 6
17224225 SISTEMES EMBEDDED 2Q
Optativa 3
17224220 TECNOLOGIES CISCO 2Q
Optativa 3
17224501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN
Pràctiques Externes optatives 6
17224502 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN
Pràctiques Externes optatives 6