2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Computer engineering (2010)
 Subjects
  BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION Code 17234008
Study programme
Degree of Computer engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA
E-mail juanandres.pons@urv.cat
victoria.fabregat@urv.cat
david.jimenez@urv.cat
joancarles.virgili@urv.cat
Lecturers
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
VIRGILI FONT, JOAN CARLES
Web http://moodle.urv.cat
General description En aquesta assignatura l'estudiant s'ha d'endinsar en els coneixements bàsics de l'entorn econòmic i de l'organització d'empreses i en la seva aplicació pràctica. L’alumne ha de saber descriure un sistema de producció en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació, proveïdors, clients i entorn; identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre, així com conèixer les seves eines de treball. El curs comença a una visió introductòria a la gestió d’empreses per continuar amb la Direcció d’operacions analitzant les decisions bàsiques que donen resposta a les preguntes què produir, com i quant, així com a les alternatives de millora del procés. El curs cobreix temes relacionats amb l’anàlisi de processos, gestió de materials, recursos humans i tecnologia, planificació de la producció i millora de la qualitat.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.