2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A7
CM10
24 24 48
Pràctiques a laboratoris
A5
A7
CM10
12 48 60
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A7
CM10
12 12 24
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A5
A7
CM10
CM14
4 1 5
Proves de desenvolupament
A5
A7
CM10
CM14
CT5
2 1 3
Proves pràctiques
A5
A7
CM10
CM14
CT5
1 3 4
Proves orals
A5
A7
CM10
CM14
2 1 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat