2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
   Fonts d'informació
Bàsica TANENBAUM, ANDREW S., SISTEMAS OPERATIVOS MODERNOS , 3ª ED., 2009
SILBERSCHATZ, ABRAHAM , FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS , 7ª ED., 2006
W. STALLINGS, SISTEMAS OPERATIVOS, 5ª ED., 2005

Complementària

Qualsevol llibre d'introducció a LINUX/SOLARIS i/o a la Shell de UNIX.