2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
PROGRAMACIÓ/17234114

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE COMPUTADORS/17234002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17234001