2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS/17234113


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE COMPUTADORS/17234002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I/17234001
PROGRAMACIÓ/17234114