2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
   Continguts
Tema Subtema
Mòdul Gestió de Sistemes - Introducció a l'Administració: Shell Scripts
- Boot i Serveis: activació, monitorització, depuració i desactivació.
- Gestió de Processos: Tipus, Engegada, Senyals, Visualització, Aturada.
- Gestió d'Usuaris: Altes i baixes, Configuració i personalització de l'entorn, Seguretat i protecció.
- Gestió Sistema de Fitxers: Local i distribuït, Còpies de seguretat, Protecció i fiabilitat de les dades.
- Gestió de Dispositius: Tipus i configuració, Serveis associats a dispositius físics, virtuals i/o aplicacions.
Mòdul Gestió de Xarxes - Configuració bàsica.
- Serveis bàsics: DNS, DHCP, etc.
- Gestió d'un router: Taules, NAT, Control d'accés, Activació de protocols d'encaminament.
- Altres serveis en xarxa: Web, Correu, etc
- Gestió distribuïda: SNMP, MRTG, etc