2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Informática (2010)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE SISTEMAS Y REDES
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias S'introduirà l'assignatura, el seu programa i la forma d'avaluació.
Sesión magistral Es combinarà l'exposició en pissarra amb la projecció de transparències amb l'ordinador.
Prácticas en laboratorios Es realitzaran pràctiques segons el temari. Aquestes poden incloure un cert treball previ i un treball posterior a les sessions del laboratori. Per algunes sessions s'haurà de lliurar un informe escrit.
Atención personalizada Els alumnes poden assistir a les hores de consulta per dubtes sobre els exàmens i sobre les pràctiques. També es realitzaran consultes de forma telemàtica.