2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17234007 ÀLGEBRA LINEAL Primer
Formació bàsica 6
17234005 ANÀLISI MATEMÀTICA I Primer
Formació bàsica 6
17234006 ANÀLISI MATEMÀTICA II Primer
Segon
Formació bàsica 6
17234003 FÍSICA I Primer
Formació bàsica 6
17234004 FÍSICA II Primer
Segon
Formació bàsica 6
17234002 FONAMENTS DE COMPUTADORS Primer
Segon
Formació bàsica 6
17234001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ Primer
Formació bàsica 6
17234101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA Primer
Obligatòria 6
17234102 ANGLÈS TÈCNIC Segon
Obligatòria 6
17234008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17234107 COMPUTADORS Primer
Obligatòria 6
17234112 FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS Primer
Obligatòria 6
17234009 MATEMÀTICA DISCRETA I Primer
Formació bàsica 6
17234116 METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17234114 PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17234103 BASES DE DADES Segon
Obligatòria 6
17234011 ESTADÍSTICA Segon
Formació bàsica 6
17234108 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS Segon
Obligatòria 6
17234115 ESTRUCTURES DE DADES Segon
Obligatòria 6
17234010 MATEMÀTICA DISCRETA II Segon
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17234109 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS Primer
Obligatòria 6
17234113 ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS Primer
Obligatòria 6
17234104 INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR Primer
Obligatòria 6
17234117 TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17234118 XARXES DE DADES Primer
Obligatòria 6
17234105 ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS Segon
Obligatòria 6
17234119 GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES Segon
Obligatòria 6
17234110 LLENGUATGES FORMALS Segon
Obligatòria 6
17234120 SEGURETAT EN XARXES Segon
Obligatòria 6
17234106 SISTEMES DISTRIBUÏTS Segon
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17234125 APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES Primer
Obligatòria 6
17234127 COMPILADORS Primer
Obligatòria 6
17234128 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Obligatòria 6
17234126 MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ Primer
Obligatòria 6
17234111 PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS Primer
Obligatòria 6
17234124 SISTEMES DE TEMPS REAL Primer
Obligatòria 6
17234123 SISTEMES OBERTS Primer
Obligatòria 6
17234129 COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA Segon
Obligatòria 6
17234122 SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Segon
Obligatòria 6
17234121 SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC Segon
Obligatòria 6
17234301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 12
17234130 VISIÓ PER COMPUTADOR Segon
Obligatòria 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17234210 APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES Primer
Optativa 6
17234214 COMPILADORS Primer
Optativa 6
17234201 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Primer
Optativa 3
17234207 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA Primer
Segon
Optativa 6
17234215 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Optativa 6
17234213 MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ Primer
Optativa 6
17234205 PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE ROBOTS INDUSTRIALS Primer
Optativa 6
17234209 SISTEMES DE TEMPS REAL Primer
Optativa 6
17234208 SISTEMES OBERTS Primer
Optativa 6
17234216 COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA Segon
Optativa 6
17234206 DISSENY DE XARXES Segon
Optativa 6
17234264 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Segon
Optativa 3
17234212 SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Segon
Optativa 6
17234211 SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC Segon
Optativa 6
17234217 VISIÓ PER COMPUTADOR Segon
Optativa 6
17234501 PRÀCTIQUES EXTERNES I Anual
Pràctiques Externes optatives 6
17234502 PRÀCTIQUES EXTERNES II Anual
Pràctiques Externes optatives 6