2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
3
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
3
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
3
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
2
3
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
3
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
2
3
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
2
3
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
3
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
3
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
3
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
A2Coneixements per la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/FÍSICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/FÍSICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234003/FÍSICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234004/FÍSICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234003/FÍSICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234004/FÍSICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
FB1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes
numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
RA1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234003/FÍSICA I
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234003/FÍSICA I
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234003/FÍSICA I
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234003/FÍSICA I
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234004/FÍSICA II
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14Aproxima numèricament una integral definida.
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234003/FÍSICA I
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234004/FÍSICA II
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234003/FÍSICA I
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234004/FÍSICA II
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234003/FÍSICA I
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234004/FÍSICA II
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234003/FÍSICA I
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234004/FÍSICA II
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234003/FÍSICA I
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234004/FÍSICA II
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234003/FÍSICA I
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234004/FÍSICA II
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234003/FÍSICA I
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234004/FÍSICA II
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234003/FÍSICA I
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234004/FÍSICA II
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234003/FÍSICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234004/FÍSICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA26Comprèn el concepte de Jacobià.
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234003/FÍSICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234004/FÍSICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234003/FÍSICA I
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234004/FÍSICA II
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234003/FÍSICA I
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234004/FÍSICA II
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234003/FÍSICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234004/FÍSICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234003/FÍSICA I
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234004/FÍSICA II
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA31Analitza si una funció és diferenciable.
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234003/FÍSICA I
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234004/FÍSICA II
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234003/FÍSICA I
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234004/FÍSICA II
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234003/FÍSICA I
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA34Comprèn els fonaments de les EDP.
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234003/FÍSICA I
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234004/FÍSICA II
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234003/FÍSICA I
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234004/FÍSICA II
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234003/FÍSICA I
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234004/FÍSICA II
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234003/FÍSICA I
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234004/FÍSICA II
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234003/FÍSICA I
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234004/FÍSICA II
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234003/FÍSICA I
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234004/FÍSICA II
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234003/FÍSICA I
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234004/FÍSICA II
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234003/FÍSICA I
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234004/FÍSICA II
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234003/FÍSICA I
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234004/FÍSICA II
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234003/FÍSICA I
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234004/FÍSICA II
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234003/FÍSICA I
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234004/FÍSICA II
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234003/FÍSICA I
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234004/FÍSICA II
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234003/FÍSICA I
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234004/FÍSICA II
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
FB2Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps, ones i electromagnetisme, teoria de circuits
elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques,
dispositius electrònics i fotònics, i l'aplicació per resoldre problemes propis de
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234003/FÍSICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/FÍSICA I
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/FÍSICA I
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/FÍSICA II
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA16Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234003/FÍSICA I
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234004/FÍSICA II
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA18Comprèn el teorema de Gauss.
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA20Coneix les característiques dels conductors.
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234003/FÍSICA I
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234004/FÍSICA II
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/FÍSICA I
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/FÍSICA II
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234003/FÍSICA I
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234004/FÍSICA II
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234003/FÍSICA I
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234004/FÍSICA II
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234003/FÍSICA I
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234004/FÍSICA II
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA25Coneix el concepte de camp magnètic.
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234003/FÍSICA I
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234003/FÍSICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234004/FÍSICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234003/FÍSICA I
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234004/FÍSICA II
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234003/FÍSICA I
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234004/FÍSICA II
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234003/FÍSICA I
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234004/FÍSICA II
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234003/FÍSICA I
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234004/FÍSICA II
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234003/FÍSICA I
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234004/FÍSICA II
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/FÍSICA I
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/FÍSICA I
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/FÍSICA II
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
FB4Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Comprèn el procés de compilació.
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Defineix subrutines.
    RA10 - Defineix subrutines.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Defineix subrutines.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Defineix subrutines.

17234003/FÍSICA I
    RA10 - Defineix subrutines.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Defineix subrutines.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Defineix subrutines.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Defineix subrutines.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Defineix subrutines.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Defineix subrutines.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Defineix subrutines.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234003/FÍSICA I
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
FB5Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes
informàtics, els fonaments de la seva programació, i l'aplicació per resoldre problemes propis de
l'enginyeria.
RA1Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Analitza circuits lògics combinacionals.
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Analitza circuits lògics seqüencials.
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234003/FÍSICA I
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234003/FÍSICA I
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234003/FÍSICA I
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
FB6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
RA1Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
B2Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l’aprenentatge i
desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els dotin d’una gran
versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
RA1Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Aproxima numèricament zeros de funcions.
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Comprèn el concepte d'integral indefinida.
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/FÍSICA I
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Mesura magnituds físiques.
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234003/FÍSICA I
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/FÍSICA I
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA16Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA17Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/FÍSICA I
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/FÍSICA II
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA18Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA19Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/FÍSICA I
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/FÍSICA II
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA20Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234003/FÍSICA I
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234004/FÍSICA II
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA21Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/FÍSICA I
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/FÍSICA II
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA22Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA23Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/FÍSICA I
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/FÍSICA II
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA24Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA25Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/FÍSICA I
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA26Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234003/FÍSICA I
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234004/FÍSICA II
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA27Comprèn el teorema de Gauss.
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234003/FÍSICA I
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234004/FÍSICA II
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA28Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234003/FÍSICA I
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234004/FÍSICA II
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA29Coneix les característiques dels conductors.
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234003/FÍSICA I
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234004/FÍSICA II
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA30Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/FÍSICA I
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/FÍSICA II
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA31Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234003/FÍSICA I
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234004/FÍSICA II
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA32Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA33Coneix el concepte de camp magnètic.
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234003/FÍSICA I
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234004/FÍSICA II
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA34Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234003/FÍSICA I
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234004/FÍSICA II
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA35Coneix el moment magnètic d'una espira.
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234003/FÍSICA I
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234004/FÍSICA II
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA36Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234003/FÍSICA I
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234004/FÍSICA II
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA37Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234003/FÍSICA I
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234004/FÍSICA II
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA38Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234003/FÍSICA I
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234004/FÍSICA II
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA39Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/FÍSICA I
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/FÍSICA II
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA40Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/FÍSICA I
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/FÍSICA II
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA41Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234003/FÍSICA I
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234004/FÍSICA II
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA42Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234003/FÍSICA I
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234004/FÍSICA II
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA43Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234003/FÍSICA I
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234004/FÍSICA II
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA44Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234003/FÍSICA I
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234004/FÍSICA II
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA45Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234003/FÍSICA I
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234004/FÍSICA II
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA46Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234003/FÍSICA I
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234004/FÍSICA II
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA47Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234003/FÍSICA I
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234004/FÍSICA II
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA48Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234003/FÍSICA I
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234004/FÍSICA II
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA49Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234003/FÍSICA I
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234004/FÍSICA II
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
B3Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió
d’enginyer tècnic en informàtica.
RA1Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Conèixer estratègies per accedir al món laboral.
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Conèixer com preparar una entrevista de feina
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA10Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA11Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234003/FÍSICA I
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234004/FÍSICA II
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA12Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234003/FÍSICA I
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234004/FÍSICA II
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA13Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA14Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA15Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234003/FÍSICA I
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234004/FÍSICA II
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA16Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA17Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234003/FÍSICA I
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234004/FÍSICA II
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA18Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234003/FÍSICA I
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234004/FÍSICA II
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
B5Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques,
comprenent la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’Enginyer Tècnic en
Informàtica.
RA1Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
B7Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans,
organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en
l’àmbit dels projectes informàtics.
RA1Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA9Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234003/FÍSICA I
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234004/FÍSICA II
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
B8Capacitat de treballar en grup i en un entorn multilingüe i multidisciplinar.,
RA1Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234003/FÍSICA I
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234004/FÍSICA II
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3És capaç de redactar documents tècnics en anglès.
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234003/FÍSICA I
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234004/FÍSICA II
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234003/FÍSICA I
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234004/FÍSICA II
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234003/FÍSICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234004/FÍSICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234003/FÍSICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234004/FÍSICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234003/FÍSICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234004/FÍSICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234003/FÍSICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234004/FÍSICA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234003/FÍSICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234004/FÍSICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234003/FÍSICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234004/FÍSICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234003/FÍSICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234004/FÍSICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17234102/ANGLÈS TÈCNIC
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234003/FÍSICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234004/FÍSICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17234102/ANGLÈS TÈCNIC