2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
7
2
3
4
0
0
1
THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
1
7
2
3
4
0
0
2
FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
1
7
2
3
4
0
0
3
PHYSICS I
1
7
2
3
4
0
0
4
PHYSICS II
1
7
2
3
4
0
0
5
MATHEMATICAL ANALYSIS I
1
7
2
3
4
0
0
6
MATHEMATICAL ANALYSIS II
1
7
2
3
4
0
0
7
LINEAR ALGEBRA
1
7
2
3
4
0
0
8
BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
1
7
2
3
4
1
0
1
ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
1
7
2
3
4
1
0
2
TECHNICAL ENGLISH
1
7
2
3
4
0
0
9
DISCRETE MATHEMATICS I
1
7
2
3
4
0
1
0
DISCRETE MATHEMATICS II
1
7
2
3
4
0
1
1
STATISTICS
1
7
2
3
4
1
0
3
DATABASES
1
7
2
3
4
1
0
7
COMPUTERS
1
7
2
3
4
1
0
8
COMPUTER STRUCTURE
1
7
2
3
4
1
1
2
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
1
7
2
3
4
1
1
4
PROGRAMMING
1
7
2
3
4
1
1
5
DATA STRUCTURES
1
7
2
3
4
1
1
6
PROGRAMMING METHODOLOGIES
A2Coneixements per la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica.
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234103/DATABASES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234103/DATABASES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234103/DATABASES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234103/DATABASES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234011/STATISTICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234103/DATABASES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234011/STATISTICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234103/DATABASES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234107/COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234114/PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234011/STATISTICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234103/DATABASES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234107/COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234011/STATISTICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234103/DATABASES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234107/COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234114/PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234011/STATISTICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234103/DATABASES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234107/COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234114/PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234011/STATISTICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234103/DATABASES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234107/COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234114/PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234011/STATISTICS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234103/DATABASES
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234107/COMPUTERS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234114/PROGRAMMING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234011/STATISTICS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234103/DATABASES
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234107/COMPUTERS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234114/PROGRAMMING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234011/STATISTICS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234103/DATABASES
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234107/COMPUTERS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234114/PROGRAMMING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234011/STATISTICS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234103/DATABASES
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234107/COMPUTERS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234114/PROGRAMMING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234011/STATISTICS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234103/DATABASES
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234107/COMPUTERS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234114/PROGRAMMING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234011/STATISTICS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234103/DATABASES
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234107/COMPUTERS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234114/PROGRAMMING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234011/STATISTICS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234103/DATABASES
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234107/COMPUTERS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234114/PROGRAMMING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234011/STATISTICS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234103/DATABASES
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234107/COMPUTERS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234114/PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234011/STATISTICS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234103/DATABASES
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234107/COMPUTERS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234114/PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO20Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234011/STATISTICS
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234103/DATABASES
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234107/COMPUTERS
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234114/PROGRAMMING
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO20 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO21Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234011/STATISTICS
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234103/DATABASES
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234107/COMPUTERS
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234114/PROGRAMMING
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO21 - Calcula els paràmetres estadístics descriptius d’una població.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO22Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234003/PHYSICS I
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234004/PHYSICS II
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234011/STATISTICS
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234103/DATABASES
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234107/COMPUTERS
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234114/PROGRAMMING
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO22 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO23Coneix les situacions modelades per processos estocàstics
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234011/STATISTICS
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234103/DATABASES
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234107/COMPUTERS
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234114/PROGRAMMING
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234115/DATA STRUCTURES
    LO23 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO24Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234003/PHYSICS I
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234004/PHYSICS II
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234011/STATISTICS
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234103/DATABASES
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234107/COMPUTERS
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234114/PROGRAMMING
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO24 - Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
A4Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
emprant els mètodes de l’enginyeria del software com a instrument per a l’assegurament de la
qualitat.
LO1Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234103/DATABASES
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234011/STATISTICS
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234103/DATABASES
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234103/DATABASES
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234103/DATABASES
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234011/STATISTICS
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234103/DATABASES
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
A5Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o
distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
LO1Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234103/DATABASES
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234103/DATABASES
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234103/DATABASES
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234103/DATABASES
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234011/STATISTICS
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234103/DATABASES
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO6Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234011/STATISTICS
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234103/DATABASES
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234107/COMPUTERS
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234114/PROGRAMMING
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO6 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO7Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234011/STATISTICS
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234103/DATABASES
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234107/COMPUTERS
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234114/PROGRAMMING
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO7 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO8Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234011/STATISTICS
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234103/DATABASES
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234107/COMPUTERS
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234114/PROGRAMMING
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO8 - Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO9Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234011/STATISTICS
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234103/DATABASES
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234107/COMPUTERS
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234114/PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234115/DATA STRUCTURES
    LO9 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO10Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234011/STATISTICS
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234103/DATABASES
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234107/COMPUTERS
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234114/PROGRAMMING
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234115/DATA STRUCTURES
    LO10 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO11Coneix com funciona l'encaminament a Internet
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234011/STATISTICS
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234103/DATABASES
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234107/COMPUTERS
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234114/PROGRAMMING
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234115/DATA STRUCTURES
    LO11 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO12Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234011/STATISTICS
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234103/DATABASES
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234107/COMPUTERS
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234114/PROGRAMMING
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234115/DATA STRUCTURES
    LO12 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
A7Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software per al desenvolupament
i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
LO1Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234103/DATABASES
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Reforça el coneixement de l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’estructura
Von Neumann: Processador, Memòria i Entrada/Sortida.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234103/DATABASES
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - Sap utilitzar les eines del Llenguatge Assemblador per generar programes en L.M. dels processadors
ARM.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234103/DATABASES
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Sap enllaçar rutines escrites en Llenguage Assemblador d'ARM amb un programa escrit en llenguatge
C.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234103/DATABASES
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Utilitza eines de depuració per fer el seguiment dels programes escrits en L.M.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234011/STATISTICS
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234103/DATABASES
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Entén la funcionalitat dels interfícies entre el computador i els dispositius perifèrics, és a
dir, dels controladors d’E/ S.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO6Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234011/STATISTICS
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234103/DATABASES
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234107/COMPUTERS
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234114/PROGRAMMING
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO6 - Analitza els mètodes de sincronització per enquesta i per interrupció, i dissenyar rutines que
utilitzin aquests mètodes de manera eficaç i eficient.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO7Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234011/STATISTICS
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234103/DATABASES
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234107/COMPUTERS
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234114/PROGRAMMING
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO7 - Comprèn el mètode de transferència d'informació a través de controladors d'accés directe a
memòria (DMA), i dissenya rutines que utilitzin aquest mètode de manera eficaç.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO8Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234011/STATISTICS
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234103/DATABASES
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234107/COMPUTERS
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234114/PROGRAMMING
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO8 - Coneix altres sistemes més sofisticats per manegar les transferències d'Entrada/Sortida, basats en
processadors auxiliars especialitzats.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO9Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234011/STATISTICS
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234103/DATABASES
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234107/COMPUTERS
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234114/PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO9 - Comprèn l’organització i el funcionament dels subsistemes de l’arquitectura Von Neumann:
processador, memòria i entrada/sortida.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO10Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234011/STATISTICS
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234103/DATABASES
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234107/COMPUTERS
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234114/PROGRAMMING
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO10 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul d’adreça, seqüenciador, etc.) i entén com intervenen en l’execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO11Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234011/STATISTICS
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234103/DATABASES
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234107/COMPUTERS
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234114/PROGRAMMING
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234115/DATA STRUCTURES
    LO11 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el rendiment, cost i consum d'un processador

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO12Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234011/STATISTICS
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234103/DATABASES
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234107/COMPUTERS
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO12 - Dissenya i avalua unitats funcionals, blocs combinacionals i blocs seqüencials mitjançant portes
lògiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO13Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234011/STATISTICS
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234103/DATABASES
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234107/COMPUTERS
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234114/PROGRAMMING
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO13 - Avalua el cost i rendiment de les unitats funcionals.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO14Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234011/STATISTICS
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234103/DATABASES
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234107/COMPUTERS
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234114/PROGRAMMING
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO14 - Dissenya i avalua un processador senzill a nivell de blocs.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO15Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234011/STATISTICS
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234103/DATABASES
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234107/COMPUTERS
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234114/PROGRAMMING
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO15 - Analitza i dissenya processadors segmentats i avaluar el seu rendiment.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO16Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234011/STATISTICS
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234103/DATABASES
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234107/COMPUTERS
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234114/PROGRAMMING
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO16 - Dissenya i avalua el subsistema de memòria d’un computador.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO17Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234011/STATISTICS
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234103/DATABASES
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234107/COMPUTERS
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234114/PROGRAMMING
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO17 - Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes
informàtics.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO18Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234011/STATISTICS
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234103/DATABASES
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234107/COMPUTERS
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234114/PROGRAMMING
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234115/DATA STRUCTURES
    LO18 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO19Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234011/STATISTICS
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234103/DATABASES
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234107/COMPUTERS
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234114/PROGRAMMING
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234115/DATA STRUCTURES
    LO19 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO20Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234011/STATISTICS
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234103/DATABASES
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234107/COMPUTERS
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234114/PROGRAMMING
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234115/DATA STRUCTURES
    LO20 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO21Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234011/STATISTICS
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234103/DATABASES
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234107/COMPUTERS
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234114/PROGRAMMING
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234115/DATA STRUCTURES
    LO21 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
FB1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes
numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
LO1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234103/DATABASES
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234103/DATABASES
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234103/DATABASES
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234103/DATABASES
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234011/STATISTICS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234103/DATABASES
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234011/STATISTICS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234103/DATABASES
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234107/COMPUTERS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234114/PROGRAMMING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234011/STATISTICS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234103/DATABASES
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234107/COMPUTERS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234114/PROGRAMMING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234011/STATISTICS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234103/DATABASES
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234107/COMPUTERS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234114/PROGRAMMING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234115/DATA STRUCTURES
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234011/STATISTICS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234103/DATABASES
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234107/COMPUTERS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234011/STATISTICS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234103/DATABASES
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234107/COMPUTERS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234114/PROGRAMMING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234011/STATISTICS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234103/DATABASES
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234107/COMPUTERS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234114/PROGRAMMING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234011/STATISTICS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234103/DATABASES
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234107/COMPUTERS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234114/PROGRAMMING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234011/STATISTICS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234103/DATABASES
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234107/COMPUTERS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO14Aproxima numèricament una integral definida.
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234011/STATISTICS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234103/DATABASES
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234107/COMPUTERS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234114/PROGRAMMING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234011/STATISTICS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234103/DATABASES
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234107/COMPUTERS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234011/STATISTICS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234103/DATABASES
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234107/COMPUTERS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234114/PROGRAMMING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234011/STATISTICS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234103/DATABASES
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234107/COMPUTERS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234114/PROGRAMMING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234011/STATISTICS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234103/DATABASES
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234107/COMPUTERS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234114/PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234011/STATISTICS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234103/DATABASES
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234107/COMPUTERS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234114/PROGRAMMING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234011/STATISTICS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234103/DATABASES
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234107/COMPUTERS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234114/PROGRAMMING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234011/STATISTICS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234103/DATABASES
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234107/COMPUTERS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234114/PROGRAMMING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234003/PHYSICS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234004/PHYSICS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234011/STATISTICS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234103/DATABASES
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234107/COMPUTERS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234114/PROGRAMMING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234011/STATISTICS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234103/DATABASES
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234107/COMPUTERS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234114/PROGRAMMING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234011/STATISTICS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234103/DATABASES
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234107/COMPUTERS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234114/PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234011/STATISTICS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234103/DATABASES
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234107/COMPUTERS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234114/PROGRAMMING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO26Comprèn el concepte de Jacobià.
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234011/STATISTICS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234103/DATABASES
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234107/COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234114/PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234011/STATISTICS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234103/DATABASES
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234107/COMPUTERS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234114/PROGRAMMING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234011/STATISTICS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234103/DATABASES
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234107/COMPUTERS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234114/PROGRAMMING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234011/STATISTICS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234103/DATABASES
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234107/COMPUTERS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234114/PROGRAMMING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234003/PHYSICS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234004/PHYSICS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234011/STATISTICS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234103/DATABASES
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234107/COMPUTERS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234114/PROGRAMMING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO31Analitza si una funció és diferenciable.
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234003/PHYSICS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234004/PHYSICS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234011/STATISTICS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234103/DATABASES
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234107/COMPUTERS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234114/PROGRAMMING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234011/STATISTICS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234103/DATABASES
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234107/COMPUTERS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234114/PROGRAMMING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234011/STATISTICS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234103/DATABASES
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234107/COMPUTERS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234114/PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO34Comprèn els fonaments de les EDP.
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234003/PHYSICS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234004/PHYSICS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234011/STATISTICS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234103/DATABASES
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234107/COMPUTERS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234114/PROGRAMMING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234003/PHYSICS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234004/PHYSICS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234011/STATISTICS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234103/DATABASES
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234107/COMPUTERS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234114/PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234003/PHYSICS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234004/PHYSICS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234011/STATISTICS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234103/DATABASES
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234107/COMPUTERS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234114/PROGRAMMING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234003/PHYSICS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234004/PHYSICS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234011/STATISTICS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234103/DATABASES
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234107/COMPUTERS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234114/PROGRAMMING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234003/PHYSICS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234004/PHYSICS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234011/STATISTICS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234103/DATABASES
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234107/COMPUTERS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234114/PROGRAMMING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234011/STATISTICS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234103/DATABASES
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234107/COMPUTERS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234114/PROGRAMMING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234003/PHYSICS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234004/PHYSICS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234011/STATISTICS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234103/DATABASES
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234107/COMPUTERS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234114/PROGRAMMING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234003/PHYSICS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234004/PHYSICS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234011/STATISTICS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234103/DATABASES
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234107/COMPUTERS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234114/PROGRAMMING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234003/PHYSICS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234004/PHYSICS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234011/STATISTICS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234103/DATABASES
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234107/COMPUTERS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234114/PROGRAMMING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234003/PHYSICS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234004/PHYSICS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234011/STATISTICS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234103/DATABASES
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234107/COMPUTERS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234114/PROGRAMMING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234003/PHYSICS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234004/PHYSICS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234011/STATISTICS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234103/DATABASES
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234107/COMPUTERS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234114/PROGRAMMING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234003/PHYSICS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234004/PHYSICS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234011/STATISTICS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234103/DATABASES
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234107/COMPUTERS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234114/PROGRAMMING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234003/PHYSICS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234004/PHYSICS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234011/STATISTICS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234103/DATABASES
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234107/COMPUTERS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234114/PROGRAMMING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO47Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234003/PHYSICS I
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234004/PHYSICS II
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234011/STATISTICS
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234103/DATABASES
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234107/COMPUTERS
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234114/PROGRAMMING
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO47 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial y de Poisson.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO48Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234003/PHYSICS I
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234004/PHYSICS II
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234011/STATISTICS
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234103/DATABASES
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234107/COMPUTERS
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234114/PROGRAMMING
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO48 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO49Comprèn els fonaments de la teoria de cues.
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234003/PHYSICS I
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234004/PHYSICS II
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234011/STATISTICS
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234103/DATABASES
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234107/COMPUTERS
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234114/PROGRAMMING
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO49 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO50Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234011/STATISTICS
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234103/DATABASES
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234107/COMPUTERS
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234114/PROGRAMMING
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO50 - Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO51Comprèn les bases de la inferència estadística.
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234003/PHYSICS I
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234004/PHYSICS II
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234011/STATISTICS
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234103/DATABASES
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234107/COMPUTERS
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234114/PROGRAMMING
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO51 - Comprèn les bases de la inferència estadística.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO52Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234003/PHYSICS I
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234004/PHYSICS II
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234011/STATISTICS
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234103/DATABASES
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234107/COMPUTERS
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234114/PROGRAMMING
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO52 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO53Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234003/PHYSICS I
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234004/PHYSICS II
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234011/STATISTICS
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234103/DATABASES
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234107/COMPUTERS
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234114/PROGRAMMING
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO53 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO54Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234003/PHYSICS I
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234004/PHYSICS II
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234011/STATISTICS
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234103/DATABASES
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234107/COMPUTERS
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234114/PROGRAMMING
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234115/DATA STRUCTURES
    LO54 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO55Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234003/PHYSICS I
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234004/PHYSICS II
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234011/STATISTICS
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234103/DATABASES
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234107/COMPUTERS
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234114/PROGRAMMING
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234115/DATA STRUCTURES
    LO55 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO56Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234003/PHYSICS I
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234004/PHYSICS II
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234011/STATISTICS
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234103/DATABASES
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234107/COMPUTERS
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234114/PROGRAMMING
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234115/DATA STRUCTURES
    LO56 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO57Entén els codis de Hamming i sap construir-los
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234003/PHYSICS I
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234004/PHYSICS II
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234011/STATISTICS
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234103/DATABASES
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234107/COMPUTERS
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234114/PROGRAMMING
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234115/DATA STRUCTURES
    LO57 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO58Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234003/PHYSICS I
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234004/PHYSICS II
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234011/STATISTICS
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234103/DATABASES
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234107/COMPUTERS
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234114/PROGRAMMING
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234115/DATA STRUCTURES
    LO58 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO59Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234003/PHYSICS I
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234004/PHYSICS II
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234011/STATISTICS
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234103/DATABASES
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234107/COMPUTERS
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234114/PROGRAMMING
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234115/DATA STRUCTURES
    LO59 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO60Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234003/PHYSICS I
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234004/PHYSICS II
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234011/STATISTICS
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234103/DATABASES
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234107/COMPUTERS
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234114/PROGRAMMING
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234115/DATA STRUCTURES
    LO60 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
FB2Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps, ones i electromagnetisme, teoria de circuits
elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques,
dispositius electrònics i fotònics, i l'aplicació per resoldre problemes propis de
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234103/DATABASES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234103/DATABASES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234103/DATABASES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234103/DATABASES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234011/STATISTICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234103/DATABASES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234011/STATISTICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234103/DATABASES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234107/COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234114/PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234011/STATISTICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234103/DATABASES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234107/COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234011/STATISTICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234103/DATABASES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234107/COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234114/PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234011/STATISTICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234103/DATABASES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234107/COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234114/PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234011/STATISTICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234103/DATABASES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234107/COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234114/PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234011/STATISTICS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234103/DATABASES
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234107/COMPUTERS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234114/PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234011/STATISTICS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234103/DATABASES
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234107/COMPUTERS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234114/PROGRAMMING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234011/STATISTICS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234103/DATABASES
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234107/COMPUTERS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234114/PROGRAMMING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234011/STATISTICS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234103/DATABASES
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234107/COMPUTERS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234114/PROGRAMMING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234011/STATISTICS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234103/DATABASES
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234107/COMPUTERS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234114/PROGRAMMING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO16Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234011/STATISTICS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234103/DATABASES
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234107/COMPUTERS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234114/PROGRAMMING
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234011/STATISTICS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234103/DATABASES
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234107/COMPUTERS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234114/PROGRAMMING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO18Comprèn el teorema de Gauss.
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234011/STATISTICS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234103/DATABASES
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234107/COMPUTERS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234114/PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234011/STATISTICS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234103/DATABASES
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234107/COMPUTERS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234114/PROGRAMMING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO20Coneix les característiques dels conductors.
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234011/STATISTICS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234103/DATABASES
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234107/COMPUTERS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234114/PROGRAMMING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234011/STATISTICS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234103/DATABASES
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234107/COMPUTERS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234114/PROGRAMMING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234003/PHYSICS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234004/PHYSICS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234011/STATISTICS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234103/DATABASES
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234107/COMPUTERS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234114/PROGRAMMING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234011/STATISTICS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234103/DATABASES
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234107/COMPUTERS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234114/PROGRAMMING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234003/PHYSICS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234004/PHYSICS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234011/STATISTICS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234103/DATABASES
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234107/COMPUTERS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234114/PROGRAMMING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO25Coneix el concepte de camp magnètic.
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234011/STATISTICS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234103/DATABASES
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234107/COMPUTERS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234114/PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234011/STATISTICS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234103/DATABASES
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234107/COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234114/PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234003/PHYSICS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234004/PHYSICS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234011/STATISTICS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234103/DATABASES
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234107/COMPUTERS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234114/PROGRAMMING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234003/PHYSICS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234004/PHYSICS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234011/STATISTICS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234103/DATABASES
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234107/COMPUTERS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234114/PROGRAMMING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234003/PHYSICS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234004/PHYSICS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234011/STATISTICS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234103/DATABASES
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234107/COMPUTERS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234114/PROGRAMMING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234003/PHYSICS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234004/PHYSICS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234011/STATISTICS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234103/DATABASES
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234107/COMPUTERS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234114/PROGRAMMING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234003/PHYSICS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234004/PHYSICS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234011/STATISTICS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234103/DATABASES
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234107/COMPUTERS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234114/PROGRAMMING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234003/PHYSICS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234004/PHYSICS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234011/STATISTICS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234103/DATABASES
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234107/COMPUTERS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234114/PROGRAMMING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234011/STATISTICS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234103/DATABASES
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234107/COMPUTERS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234114/PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/PHYSICS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/PHYSICS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234011/STATISTICS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234103/DATABASES
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234107/COMPUTERS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234114/PROGRAMMING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
FB3Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica,
algorítmica i complexitat computacional, i l'aplicació per resoldre problemes propis de
LO1Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234011/STATISTICS
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234103/DATABASES
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234103/DATABASES
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234103/DATABASES
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i
aplicar a la solució de problemes.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234103/DATABASES
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i aplicar a la solució de problemes combinatoris.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234011/STATISTICS
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234103/DATABASES
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO6Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234011/STATISTICS
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234103/DATABASES
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234107/COMPUTERS
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234114/PROGRAMMING
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO6 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO7Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234011/STATISTICS
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234103/DATABASES
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234107/COMPUTERS
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234114/PROGRAMMING
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitza els resultats i avalua si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO8Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234011/STATISTICS
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234103/DATABASES
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234107/COMPUTERS
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234114/PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO9Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234011/STATISTICS
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234103/DATABASES
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234107/COMPUTERS
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234114/PROGRAMMING
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO10Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234011/STATISTICS
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234103/DATABASES
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234107/COMPUTERS
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234114/PROGRAMMING
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO11Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234011/STATISTICS
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234103/DATABASES
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234107/COMPUTERS
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234114/PROGRAMMING
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234115/DATA STRUCTURES
    LO11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO12Determina el graf línia d'un graf.
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234011/STATISTICS
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234103/DATABASES
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234107/COMPUTERS
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234114/PROGRAMMING
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO12 - Determina el graf línia d'un graf.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO13Calcula el complementari d'un graf.
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234011/STATISTICS
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234103/DATABASES
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234107/COMPUTERS
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234114/PROGRAMMING
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO13 - Calcula el complementari d'un graf.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO14Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234011/STATISTICS
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234103/DATABASES
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234107/COMPUTERS
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234114/PROGRAMMING
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO15Calcula distàncies en grafs.
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234011/STATISTICS
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234103/DATABASES
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234107/COMPUTERS
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234114/PROGRAMMING
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO15 - Calcula distàncies en grafs.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO16Calcula l'espectre d'un graf.
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234011/STATISTICS
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234103/DATABASES
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234107/COMPUTERS
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234114/PROGRAMMING
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO16 - Calcula l'espectre d'un graf.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO17Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234011/STATISTICS
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234103/DATABASES
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234107/COMPUTERS
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234114/PROGRAMMING
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO17 - Obté informació sobre l'estructura d'un graf mitjançant el seu espectre.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO18Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234011/STATISTICS
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234103/DATABASES
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234107/COMPUTERS
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234114/PROGRAMMING
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO18 - Coneix la caracterització de grafs bipartits i la mesura de bipartibitat de grafs no
bipartits.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO19Coneix les caracteritzacions dels arbres.
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234011/STATISTICS
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234103/DATABASES
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234107/COMPUTERS
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234114/PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO19 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO20Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234011/STATISTICS
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234103/DATABASES
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234107/COMPUTERS
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234114/PROGRAMMING
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO20 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO21Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234011/STATISTICS
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234103/DATABASES
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234107/COMPUTERS
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234114/PROGRAMMING
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO21 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO22Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234003/PHYSICS I
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234004/PHYSICS II
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234011/STATISTICS
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234103/DATABASES
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234107/COMPUTERS
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234114/PROGRAMMING
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO22 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO23Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234011/STATISTICS
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234103/DATABASES
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234107/COMPUTERS
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234114/PROGRAMMING
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO23 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO24Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234011/STATISTICS
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234103/DATABASES
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234107/COMPUTERS
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234114/PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO24 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO25Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234011/STATISTICS
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234103/DATABASES
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234107/COMPUTERS
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234114/PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO25 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO26Coneix el concepte de graf planar.
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234003/PHYSICS I
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234004/PHYSICS II
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234011/STATISTICS
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234103/DATABASES
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234107/COMPUTERS
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234114/PROGRAMMING
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO26 - Coneix el concepte de graf planar.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO27Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234003/PHYSICS I
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234004/PHYSICS II
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234011/STATISTICS
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234103/DATABASES
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234107/COMPUTERS
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234114/PROGRAMMING
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234115/DATA STRUCTURES
    LO27 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO28Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234003/PHYSICS I
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234004/PHYSICS II
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234011/STATISTICS
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234103/DATABASES
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234107/COMPUTERS
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234114/PROGRAMMING
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO28 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO29Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234003/PHYSICS I
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234004/PHYSICS II
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234011/STATISTICS
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234103/DATABASES
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234107/COMPUTERS
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234114/PROGRAMMING
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234115/DATA STRUCTURES
    LO29 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitza els resultats i avalua
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO30Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234003/PHYSICS I
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234004/PHYSICS II
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234011/STATISTICS
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234103/DATABASES
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234107/COMPUTERS
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234114/PROGRAMMING
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO30 - Coneix els conceptes de divisibilitat, nombres primers i màxim comú divisor. Sap factoritzar un
enter i determina la primalitat i sap calcular el màxim comú divisor.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO31Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234003/PHYSICS I
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234004/PHYSICS II
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234011/STATISTICS
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234103/DATABASES
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234107/COMPUTERS
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234114/PROGRAMMING
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234115/DATA STRUCTURES
    LO31 - Coneix la identitat de Bézout de dos enters i sap calcular els coeficients per mitjà de
l'algoritme d'Euclides

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO32Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234003/PHYSICS I
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234004/PHYSICS II
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234011/STATISTICS
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234103/DATABASES
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234107/COMPUTERS
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234114/PROGRAMMING
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234115/DATA STRUCTURES
    LO32 - Coneix i sap manipular les congruències d'enters i els anells Zm

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO33Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234003/PHYSICS I
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234004/PHYSICS II
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234011/STATISTICS
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234103/DATABASES
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234107/COMPUTERS
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234114/PROGRAMMING
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234115/DATA STRUCTURES
    LO33 - Sap operar amb polinomis i sap analitzar les relacions de divisibilitat

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO34Coneix i sap manipular els cossos finits
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234003/PHYSICS I
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234004/PHYSICS II
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234011/STATISTICS
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234103/DATABASES
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234107/COMPUTERS
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234114/PROGRAMMING
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234115/DATA STRUCTURES
    LO34 - Coneix i sap manipular els cossos finits

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO35Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234003/PHYSICS I
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234004/PHYSICS II
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234011/STATISTICS
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234103/DATABASES
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234107/COMPUTERS
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234114/PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234115/DATA STRUCTURES
    LO35 - Distingeix i determina elements primitius d'un cos finit

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO36Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234003/PHYSICS I
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234004/PHYSICS II
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234011/STATISTICS
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234103/DATABASES
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234107/COMPUTERS
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234114/PROGRAMMING
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234115/DATA STRUCTURES
    LO36 - Coneix els conceptes de codi de bloc, distància de Hamming, longitud i capacitat correctora

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO37Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234003/PHYSICS I
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234004/PHYSICS II
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234011/STATISTICS
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234103/DATABASES
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234107/COMPUTERS
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234114/PROGRAMMING
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234115/DATA STRUCTURES
    LO37 - Coneix les fites més importants que relacionen la capacitat correctora amb la longitud d'un codi

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO38Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234003/PHYSICS I
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234004/PHYSICS II
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234011/STATISTICS
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234103/DATABASES
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234107/COMPUTERS
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234114/PROGRAMMING
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234115/DATA STRUCTURES
    LO38 - Es familiaritza amb el concepte de codi lineal i sap manipular les matrius generadora i de control
d'un codi lineal

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO39Entén els codis de Hamming i sap construir-los
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234003/PHYSICS I
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234004/PHYSICS II
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234011/STATISTICS
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234103/DATABASES
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234107/COMPUTERS
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234114/PROGRAMMING
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234115/DATA STRUCTURES
    LO39 - Entén els codis de Hamming i sap construir-los

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO40Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234003/PHYSICS I
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234004/PHYSICS II
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234011/STATISTICS
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234103/DATABASES
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234107/COMPUTERS
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234114/PROGRAMMING
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234115/DATA STRUCTURES
    LO40 - Coneix i sap aplicar la correcció d'errors d'un codi lineal per síndrome

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO41Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234003/PHYSICS I
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234004/PHYSICS II
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234011/STATISTICS
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234103/DATABASES
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234107/COMPUTERS
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234114/PROGRAMMING
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234115/DATA STRUCTURES
    LO41 - Coneix els codis cíclics i entén el concepte de polinomi generador d'un codi cíclic. Sap fer les
operacions bàsiques d'un codi utilitzant el polinomi cíclic

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO42Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234003/PHYSICS I
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234004/PHYSICS II
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234011/STATISTICS
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234103/DATABASES
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234107/COMPUTERS
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234114/PROGRAMMING
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234115/DATA STRUCTURES
    LO42 - Coneix i sap construir i operar amb els codis algebraics, codis Reed Solomon i codis BCH

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
FB4Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
LO1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234103/DATABASES
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234103/DATABASES
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234114/PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234011/STATISTICS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234103/DATABASES
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234107/COMPUTERS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234114/PROGRAMMING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO4Comprèn el procés de compilació.
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234011/STATISTICS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234103/DATABASES
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234107/COMPUTERS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234114/PROGRAMMING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234011/STATISTICS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234103/DATABASES
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234107/COMPUTERS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234114/PROGRAMMING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234011/STATISTICS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234103/DATABASES
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234107/COMPUTERS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234114/PROGRAMMING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234011/STATISTICS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234103/DATABASES
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234107/COMPUTERS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234011/STATISTICS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234103/DATABASES
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234107/COMPUTERS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234114/PROGRAMMING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234011/STATISTICS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234103/DATABASES
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234107/COMPUTERS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234114/PROGRAMMING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO10Defineix subrutines.
    LO10 - Defineix subrutines.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Defineix subrutines.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Defineix subrutines.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Defineix subrutines.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Defineix subrutines.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Defineix subrutines.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Defineix subrutines.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17234011/STATISTICS
    LO10 - Defineix subrutines.

17234103/DATABASES
    LO10 - Defineix subrutines.

17234107/COMPUTERS
    LO10 - Defineix subrutines.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO10 - Defineix subrutines.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO10 - Defineix subrutines.

17234114/PROGRAMMING
    LO10 - Defineix subrutines.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO10 - Defineix subrutines.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234011/STATISTICS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234103/DATABASES
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234107/COMPUTERS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234114/PROGRAMMING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
FB5Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes
informàtics, els fonaments de la seva programació, i l'aplicació per resoldre problemes propis de
l'enginyeria.
LO1Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234011/STATISTICS
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234103/DATABASES
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234107/COMPUTERS
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234115/DATA STRUCTURES
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234116/PROGRAMMING METHODOLOGIES
 LO2Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234009/DISCRETE MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234010/DISCRETE MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234011/STATISTICS
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234103/DATABASES
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234107/COMPUTERS
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234108/COMPUTER STRUCTURE
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234112/FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic c