2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingenieria Electrónica (2010)
 Asignaturas
  SISTEMAS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura i recollir informació del alumnes
Sesión magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució i debat de problemes relacionats amb la temática de l'assignatura
Prácticas en laboratorios Realització de alguns sistemes de electrònica de potencia, estudiats en les sessions magistrals, mesurant les seves caracterìstiques elèctriques i de funcionament. Es discutirá la seva viabilitat