2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería Electrónica (2010)
 Asignaturas
  SISTEMAS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES
   Contenidos
tema Subtema
Inversors modulats per amplada de polsos. Inversors trifàsics controlats per tensió. Modulació per vector d’espai. Comparació de les tècniques PWM. (4h)
Accionaments de motors de tensió alterna. Control de motors de inducció: control amb llaç tancat, controls vectorials. Control de motors síncrons. (8h)
Dispositius semiconductors per a l’electrònica de potència. IGBT, MOSFET i BJT. Drivers y proteccions. (2h)
Potència i harmònics en sistemes no sinusoïdals. Rectificadors connectats a la xarxa amb filtres passius a la carrega. Minimització del THD del corrent de línia amb components passius. (2h)
Sistemes d’alimentació amb correcció del factor de potència. La norma EN-61000-3-2. Correcció activa del factor de potència mitjançant l’emulació de resistència. Disseny i control del preregulador. (6h)
Convertidors ressonants. Topologies bàsiques. Estudi del règim estacionari . Aplicacions domèstiques i industrials: escalfament per inducció. (6h)