2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Electrònica (2010)
 Assignatures
  SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS
   Continguts
Tema Subtema
Inversors modulats per amplada de polsos. Inversors trifàsics controlats per tensió. Modulació per vector d’espai. Comparació de les tècniques PWM. (4h)
Accionaments de motors de tensió alterna. Control de motors de inducció: control amb llaç tancat, controls vectorials. Control de motors síncrons. (8h)
Dispositius semiconductors per a l’electrònica de potència. IGBT, MOSFET i BJT. Drivers y proteccions. (2h)
Potència i harmònics en sistemes no sinusoïdals. Rectificadors connectats a la xarxa amb filtres passius a la carrega. Minimització del THD del corrent de línia amb components passius. (2h)
Sistemes d’alimentació amb correcció del factor de potència. La norma EN-61000-3-2. Correcció activa del factor de potència mitjançant l’emulació de resistència. Disseny i control del preregulador. (6h)
Convertidors ressonants. Topologies bàsiques. Estudi del règim estacionari . Aplicacions domèstiques i industrials: escalfament per inducció. (6h)