2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Electrònica (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17605102 INICIACIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 8
17605101 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS Únic anual
Obligatòria 8
17605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17605223 CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS Únic anual
Optativa 6
17605201 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA Únic anual
Optativa 4
17605219 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS Únic anual
Optativa 8
17605206 DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS I FOTÒNICS Únic anual
Optativa 8
17605205 DISPOSITIUS SEMICONDUCTORS Únic anual
Optativa 4
17605224 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA Únic anual
Optativa 7.5
17605202 GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ Únic anual
Optativa 4
17605214 GESTIÓ DE POTÈNCIA DE FONTS D'ENERGIA RENOVABLES Únic anual
Optativa 4
17605227 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 8
17605222 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Optativa 10
17605209 MODE D'OPERACIÓ RF EN DISPOSITIUS I CIRCUITS INTEGRATS Únic anual
Optativa 4
17605235 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS Únic anual
Optativa 8
17605203 NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Únic anual
Optativa 4
17605216 OPTIMITZACIÓ I CONTROL ÒPTIM Únic anual
Optativa 6
17605225 OPTOELECTRÒNICA Únic anual
Optativa 6
17605220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
17605217 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Únic anual
Optativa 8
17605215 ROBÒTICA MÒBIL Únic anual
Optativa 4
17605213 SÍNTESI, MODELITZACIÓ I CONTROL DE CONVERTIDORS COMMUTATS Únic anual
Optativa 8
17605218 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Únic anual
Optativa 8