2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Electrònica (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17605102 INICIACIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 8
17605101 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS Únic anual
Obligatòria 8
17605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17605224 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA Primer
Optativa 7.5
17605236 ANÀLISI DE DADES EN BIOCIÈNCIES Únic anual
Optativa 6
17605219 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS Únic anual
Optativa 8
17605206 DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS I FOTÒNICS Únic anual
Optativa 8
17605202 GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ Únic anual
Optativa 4
17605214 GESTIÓ DE POTÈNCIA DE FONTS D'ENERGIA RENOVABLES Únic anual
Optativa 4
17605227 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 8
17605222 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Optativa 10
17605209 MODE D'OPERACIÓ RF EN DISPOSITIUS I CIRCUITS INTEGRATS Únic anual
Optativa 4
17605235 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS Únic anual
Optativa 8
17605203 NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Únic anual
Optativa 4
17605216 OPTIMITZACIÓ I CONTROL ÒPTIM Únic anual
Optativa 6
17605225 OPTOELECTRÒNICA Únic anual
Optativa 6
17605220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
17605217 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Únic anual
Optativa 8
17605215 ROBÒTICA MÒBIL Únic anual
Optativa 4
17605218 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Únic anual
Optativa 8