2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17615101 ARQUITECTURES PARAL·LELES 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
17615105 ARQUITECTURES PARAL·LELES 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
17615118 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
17615109 CRIPTOLOGIA Únic anual
Obligatòria 6
17615102 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
17615106 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
17615121 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Únic anual
Obligatòria 6
17615104 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
17615124 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
17615117 ROBÒTICA COOPERATIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
17615120 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Únic anual
Obligatòria 6
17615119 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 4.5
17615112 SISTEMES INFORMÀTICS 1 Únic anual
Obligatòria 7.5
17615116 SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Obligatòria 4.5
17615103 XARXES DE COMPUTADORS 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
17615107 XARXES DE COMPUTADORS 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17615123 COMERÇ ELECTRÒNIC Únic anual
Obligatòria 6
17615108 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Únic anual
Obligatòria 6
17615122 PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Únic anual
Obligatòria 6
17615113 ROBÒTICA INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 6
17615110 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Únic anual
Obligatòria 9
17615111 SISTEMES DISTRIBUÏTS 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
17615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
30
17615114 VISIÓ ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
17615115 XARXES P2P Únic anual
Obligatòria 4.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17615201 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3