2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17615101 ARQUITECTURES PARAL·LELES 1 Primer
Obligatòria 4.5
17615102 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 1 Primer
Obligatòria 4.5
17615104 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Obligatòria 4.5
17615112 SISTEMES INFORMÀTICS 1 Primer
Obligatòria 7.5
17615116 SISTEMES MULTI-AGENT Primer
Obligatòria 4.5
17615103 XARXES DE COMPUTADORS 1 Primer
Obligatòria 4.5
17615105 ARQUITECTURES PARAL·LELES 2 Segon
Obligatòria 4.5
17615109 CRIPTOLOGIA Segon
Obligatòria 6
17615106 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 2 Segon
Obligatòria 4.5
17615121 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Segon
Obligatòria 6
17615117 ROBÒTICA COOPERATIVA Segon
Obligatòria 4.5
17615120 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Segon
Obligatòria 6
17615119 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ Segon
Obligatòria 4.5
17615107 XARXES DE COMPUTADORS 2 Segon
Obligatòria 4.5
17615118 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
17615124 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17615123 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Obligatòria 6
17615108 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Primer
Obligatòria 6
17615113 ROBÒTICA INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 6
17615110 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Primer
Obligatòria 9
17615111 SISTEMES DISTRIBUÏTS 1 Primer
Obligatòria 4.5
17615114 VISIÓ ARTIFICIAL Primer
Obligatòria 4.5
17615115 XARXES P2P Primer
Obligatòria 4.5
17615122 PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Únic anual
Obligatòria 6
17615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17615201 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3