2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011)

Aquest màster és interuniversitari i està coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya. Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/seguretat-tecnologies-informacio-comunicacio/

Este máster es interuniversitario y coordinado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/seguridad-tecnologias-informacion-telecomunicacion/presentacion