2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2012)

Aquest màster és interuniversitari i està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/masters/master-en-intelligencia-artificial/pla-destudis

Este máster es interuniversitario y coordinado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

https://www.fib.upc.edu/es/estudios/masteres/master-en-inteligencia-artificial/plan-de-estudios

This is an interuniversity master and is coordinated by the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). The academic guides of the Master courses are available from the following link:

https://www.fib.upc.edu/en/studies/masters/master-artificial-intelligence/curriculumAtenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.