2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2012)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17635101 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT Primer
Obligatòria 5
17635102 PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT Primer
Obligatòria 5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17635301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 18
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17635202 REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT Primer
Optativa 6
17635205 VISIÓ ARTIFICIAL AVANÇADA Primer
Optativa 4.5
17635206 ROBÒTICA COOPERATIVA Segon
Optativa 4.5
17635203 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ MULTICRITERI Segon
Optativa 4.5
17635204 LÒGIQUES PER A LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Optativa 6
17635207 SEMINARI D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Optativa 3
17635201 XARXES COMPLEXES Únic anual
Optativa 5