2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaços:

Simulació

Representació del Coneixement

Computació d'altes prestacions

Grafs i Aplicacions

Mètodes Numèrics en Enginyeria

Codis Correctors d'Errors

Intel·ligència Artificial

Computació Distribuïda

Xarxes Complexes

Sistemes Dinàmics Caòtics

Trabajo de Fin de Máster